Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.yhla.sk.

 

 

Prevádzkovateľ

Pre účely GDPR 2016/679 podľa článku č. 4 je prevádzkovateľ tohto eshopu (A4ka s.r.o., Duklianska 19, 08001 Prešov) zároveň prevádzkovateľ systému spracúvajúceho Vaše osobné údaje.

Dotknutá osoba

Pre účely ochrany osobných údajov sa za Dotknutú osobu považuje osoba, ktorá u prevádzkovateľa nakupuje tovar a/alebo služby. Údaje, ktoré nám poskytnete považujeme za úplné a presné.

 

Druh osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo

 

Spracúvame Vaše Meno, Priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu spoločnosti, IČO, IČ DPH a IP adresu. Nič viac ako ste vložili do formulára o Vás neevidujeme, a nezisťujeme. Údaje, ktoré nám poskytnete považujeme za úplné a presné.

 

Osobné informácie ktoré môžeme o Vás získať cez poskytovateľov služieb

Nepriamo môžeme získať niektoré kategórie informácií. Menovite cez spoločnosť Google, ktorá môže poskytnúť informácie o tom kedy a odkiaľ ste vypĺňali registračný formulár.

 

Prečo zbierame informácie a ako ich využívame

Zbierame a spracovávame Vaše osobné informácie za účelom:

a) spracovania faktúr a platieb za Vami objednaný tovar
b) kontaktovanie Vás aby sme Vám poskytli marketingové a obchodné ponuky o ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať.

 

Neposkytujeme Vaše údaje nikomu ďalšiemu

a) s výnimkou kuriérskych spoločností za účelom doručenia tovaru
b) s výnimkou situácie, keď regulačné a daňové orgány a orgány štátnej moci, prípadne vyšetrovacie orgány ak im to umožňuje príslušný zákon

Držíme Vaše údaje zabezpečené na zabezpečených serveroch a všetky záložné kópie sú uložené na Slovensku

 

Podľa GDPR máte právo na prístup k všetkým údajom, ktoré zbierame ako aj právo na zabudnutie Vašich údajov
Môžete požiadať o prístup k všetkým informáciám, ktoré o Vás máme ako aj o ich opravy a zároveň o to, aby sme ich prestali spracovávať a zmazať ich. Tiež máte právo požiadať o dodanie Vašich údajov v štrukturovanej strojovo čitateľnej forme.
Fakturačné údaje držíme 10 rokov na základe daňových zákonov. Po požiadavke o zabudnutie urobíme tak okamžite.
Zároveň ako Dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk)

 

Kde sa môžete dozvedieť viac o spracovaní Vašich osobných údajov a našom plnení GDPR štandardov ?

Jednoducho nám pošlite email na obchod@yhla.sk